Doprovodné reklamní služby

Tiskové konference, kongresy, semináře, workshopy ( v tuzemsku i zahraničí)

  • výběr a zajištění vhodných prostor
  • sestavení ideálního konferenčního programu akce
  • návrh časového harmonogramu
  • návrh finančního rozpočtu akce
  • technické zajištění, zajištění potřebné techniky
  • zajištění dopravy, ubytování, tlumočnických služeb, cateringu, květinové výzdoby atd.
  • zajištění potřebného personálu (hostesky, obsluha techniky apod.)
  • návrh, redakční a grafická úprava tiskovin, tisk, zajištění distribuce